Hoppa till huvudinnehåll

Information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet med anledning av coronaviruset

Diarienummer
AKTNR 2941-14401

 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer angående coronaviruset är det många stödmottagare som hör av sig till kulturförvaltningen med frågor. Här finns samlad information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet (verksamhetsstöd, projektstöd och scenkonststöd). För aktuell information om coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar

Fråga:

Vad gör jag om min organisation beviljats stöd men har stora förändringar i projektet eller verksamheten?

Svar:

Kontakta er handläggare och meddela om ni har stora förändringar på grund av coronaviruset i er verksamhet eller projekt jämfört med ansökan. Viktigt att bifoga uppdaterade underlag som till exempel budget, verksamhetsplaner med mera. Skriv också diarienummer för det ärendet. Kulturförvaltningen kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Tänk på att Regeringen 27 mars beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet är inte en rekommendation utan tvingande och det är inte tidsbegränsat. Enligt våra bidragsvillkor får verksamhet eller projekt inte strida mot gällande lagstiftning. Beslutet kan komma att ändras och vår rekommendation är att följa information från Folkhälsomyndigheten, Polisen och Utrikesdepartementet.


Fråga:

Vad gör vi om ett planerat evenemang till exempel har blivit inställt eller uppskjutet?

Svar:

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet eller verksamheten i hög grad jämfört med ansökan, ta kontakt med er handläggare vid Kulturförvaltningen och skicka in en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller. Med anledning av den rådande situationen är det möjligt att till exempel ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med mera. Kulturförvaltningen kommer som regel inte kräva återbetalning av för kostnader sökanden haft i samband med inställda eller uppskjutna evenemang.


Fråga:

Kommer kulturförvaltningen att kräva tillbaka pengar för inställda evenemang eller förändrad verksamhet på grund av coronautbrottet?

Svar:

Kulturförvaltningen förstår att effekterna av coronaviruset utgör en svår situation för många av våra stödmottagare och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av den pågående situationen. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Om ni har förändringar i projektet eller verksamheten meddela er handläggare så fort som möjligt. 

Stödet ska dock redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav. Detta gäller nämndens kulturstöd (Verksamhetsstöd, Projektstöd och Scenkonststöd samt också Projektstöd kultur och hälsa).


Fråga:

Vad händer med en pågående ansökan där beslut ännu inte fattats?

Svar:

Om din organisation har en pågående ansökan om projektstöd gäller att om innehållet i projektet har förändrats väsentligt jämfört med inlämnad ansökan på grund av spridningen av coronaviruset så bör sökanden meddela Kulturförvaltningen så snart som möjligt via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Vi vill ha era kompletteringar senast den 5 april.  Det är även möjligt att återta ansökan om den ej kan genomföras.

 

Fråga:

Vad gör vi om vi blivit tvungna att skjuta på vårt årsmöte?

Svar:

Kontakta er handläggare och be om dispens avseende förlängd redovisningstid. Vi vill ha hela redovisningen samtidig, alla dokument på en gång, och inte uppdelad i olika delar. Dessa behöver vara oss tillhanda senast  31/8.


Fråga:

Går det att söka extra stöd för till exempel förlorade intäkter, oförutsedda kostnader och merkostnader?

Svar:

Kulturnämnden i Region Stockholm har beslutat om en särskild utlysning av ett tillfälligt kulturstöd om 6,4 miljoner kronor. Stödet är avsett att delvis kompensera för till exempel intäktsbortfall och merkostnader på grund av coronapandemin. Ansökan är öppen till 29 april 2020. För att se vilka som kan söka och vilka kriterier som gäller hittar du mer information här. 

 

Fråga:

Vad händer med Scenkonststödet om subventionerade föreställningar avbokas eller inte går att sälja på grund av coronaviruset?

Svar:

Vi har stor förståelse för de förändrade förutsättningar som spridning av coronaviruset innebär.

För teatergrupper som beviljats Scenkonststöd för 2019/2020 gäller följande: Om föreställningar med subvention inte kan genomföras med anledning av coronaspridningen, så går det bra att flytta fram föreställningar till och med 2020-11-01. Scenkonststödet för 2019/2020 kan alltså användas även under hösten i dessa fall. Kontakta i förekommande fall alltid din handläggare. Redovisning ska vara förvaltningen tillhanda senast 2020-11-15. Kulturförvaltningen kommer som regel inte kräva återbetalning av för kostnader sökanden haft i samband med inställda eller uppskjutna föreställningar.

Dans- och cirkusgrupper ska ta kontakt med Region Stockholm Dans Cirkus för att diskutera eventuella ändrade förutsättningar


Fråga:

Hur ska jag förhålla mig om en arrangör som jag tecknat avtal med om subventionerade föreställningar vill ställa in min föreställning trots att publikantalet är mindre än Folkhälsomyndighetens maxtak om 500 personer per tillfälle? (Gäller tillfälle före 29 mars 2020)

Hur ska jag förhålla mig om en arrangör som jag tecknat avtal med om subventionerade föreställningar vill ställa in min föreställning trots att publikantalet är mindre än Folkhälsomyndighetens maxtak om 50 personer per tillfälle? (Gäller tillfälle efter 29 mars 2020)

Svar:

Kulturförvaltningen menar att för de föreställningar som arrangören helt ställer in under våren som inte faller inom den beslutade begränsning som just nu gäller ska arrangör betala för enligt kontrakt (dvs 50% av föreställningens pris före subvention). Det går bra att använda Scenkonststödet för er som grupp till att subventionera den andra halvan precis som vanligt. Vi kommer att gå ut med mer information om hur ni ska redovisa detta lite senare i vår. 

 


Senast uppdaterad 2020-04-16 kl 13.00