Hoppa till huvudinnehåll

Film Stockholm

Diarienummer
AKTNR 2543-10309
Vårt arbete är inriktat på att samordna, stödja och utveckla aktörer inom länet som önskar tillhandahålla ett filmkulturellt utbud. Till dessa aktörer hör kommuner, skolor och fritidsverksamheter, föreningar och studieförbund, biografer och visningsarrangörer samt film- och mediekulturella organisationer och filmpedagoger med egen verksamhet.
Detta gör vi

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi driver och utvecklar filmverksamhet i hela länet på uppdrag av Stockholms läns landstings kulturnämnd, och med stöd från Svenska Filminstitutet. Genom Filmbasen förmedlas stöd till filmproduktion med fokus på talangutveckling och filmare upp till 30 år. 

Våra målgrupper

Film Stockholm finns för dig som gör film, ser film och visar film. Vi är ett resurscenter, mötesplats och samordnare för filmpedagogik, filmproduktion och visning- och spridning i hela länet. Till oss kan du vända dig när du vill starta upp ett projekt eller verksamhet, få stöd, rådgivning eller bara bolla en bra idé.

VR i vård och omsorg

En ditigal utveckling inom vård och omsorg är på uppgång tack vare virtual reality-teknik (VR). Film Stockholm är bland annat inblandade i VR-projekt för äldre och för vuxna patienter som lider av fobier.

 

Se ett inslag från SVT Nyheter Film Stockholms VR-arbete på äldreboende i Norrtälje kommun.

 

 

VR_Osteraker