Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildningsstrategi

Diarienummer
AKTNR 2808-12583
folkbildningskonferens

Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. Vi hoppas att den nya regionala folkbildningsstrategin även kan inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

 

Strategins deltagare och tidplan

Strategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket kommer driva arbetet framåt.

Processen startade under våren 2019 och kommer pågå under två år för att vara klar våren 2021, då ett förslag till ny folkbildningsstrategi ska finnas för Kulturnämnden att fatta beslut om.

Uppstartskonferens

Region Stockholms kulturförvaltning i samverkan med Stockholms Läns Bildningsförbund arrangerade en uppstartskonferens med fokus på vad en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen bör innehålla.  Deltagare i konferensen var kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län och folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län till en konferens.

Syftet med konferensen är att informera om processen så att fler aktörer kan vara med och bidra till slutprodukten, samt rivstarta dialogen och tanka av deltagarna på deras perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen är att arbetsgrupperna får värdefulla medskick till arbetet med strategin. Och att deltagarna får bidra med en mångfald av perspektiv. 

Dokumentation från konferensen kommer att publiceras på denna sida.

Program

12:30 Registrering och kaffe
13.00 Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving
hälsar välkommen och inleder
13.30 Inspiration från överenskommelsen mellan
folkbildningen i Skåne och Region Skåne
14.15 Workshop del 1
14.45 Fika och mingel
15.15 Workshop del 2
16.15 Sammanfattning
16.30 Slut