Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsliv

Diarienummer
AKTNR 2721-12750
Bild på barn med en surfplatta
Barn och unga är en prioriterad målgrupp hos kulturförvaltningen. Kulturnämnden ger stöd till kultur- och föreningsliv som huvdsakligen ska gå till verksamheter för barn och unga. Regionens länskulturfunktioner riktar sig främst till barn och unga och har ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, konst, litteratur, dans, musik och slöjd. 

Alla verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter, enligt landstingets handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. För kulturförvaltningen är barn och unga är en prioriterad målgrupp som vi framförallt når genom stöd till kultur- och föreningslivet barn- och ungdomsverksamheter, och genom våra länskulturfunktioner: DIS - Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm och Stockholm läns museum.  

Lästips

På uppdrag av kulturförvaltningen har Ida Thomson/Bättra konsult genomfört en utvärdering av verksamheten hos de ungdomsföreningar som tar del av kulturförvaltningens föreningsstöd. Utvärderingen har både en beskrivande och värderande ansats. Den ger dels en överskådlig bild av den verksamhet som distriktsorganisationerna bedriver. Utvärderingen presenterar också slutsatser om framgångsfaktorer och utmaningar i distriktsorganisationernas verksamhet och omfattar en diskussion om vilken roll distriktsorganisationerna kan och bör ha i relation till nationell och lokal nivå. Rapporten med namn Distriktens funktion 2018 hittar du här