Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsliv

Diarienummer
AKTNR 2721-12523

Lästips

Distriktens funktion. 20118

På uppdrag av kulturförvaltningen har Ida Thomson/Bättra konsult genomfört en utvärdering av verksamheten hos de ungdomsföreningar som tar del av kulturförvaltningens föreningsstöd. Utvärderingen har både en beskrivande och värderande ansats. Den ger dels en överskådlig bild av den verksamhet som distriktsorganisationerna bedriver. Utvärderingen presenterar också slutsatser om framgångsfaktorer och utmaningar i distriktsorganisationernas verksamhet och omfattar en diskussion om vilken roll distriktsorganisationerna kan och bör ha i relation till nationell och lokal nivå. Länk till rapporten här