Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om konst

Diarienummer
AKTNR 2305-10593
Konst installeras på sjukhus. Personal betraktar verket.

Syntolkning: Vårdpersonal står framför en tavla som monteras på vägg i korridor.

Hur många konstverk finns det i Region Stockholm?

Region Stockholm har ett konstbestånd på ca 60.000 verk. Konstbeståndet bestående av fast konst som inte går att flytta på, och lös konst som exempelvis grafiska blad, fotografier, målningar och mindre skulpturer.

Finns någon förteckning över landstingets konstföremål?

Ja, i Region Stockholms konstdatabas ”Art Medica”.

Kulturförvaltningen har byggt upp en konstdatabas där vi registrerar all konst som ägs av landstinget, var den är placerad till exempel på vilket sjukhus, byggnad, avdelning och faktiskt också rum. Där finns information om varje konstverk, hur det ska vårdas på bästa sätt och konstnärens namn med mera. Konstdatabasen är en förutsättning för inventering av konsten.

Hur stort ekonomiskt värde har Region Stockholms konst?

Enligt vår konstdatabas rör det sig i dagsläget om en bra bit över 200 mnkr. En exakt siffra över inköpsvärdet är dock svårt att ge.

Region Stockholm har satsat på konst i vårdmiljöer i snart 50 år. Ny konst finansieras via en procent-regel som säger att 1-2 procent av produktionskostnaderna för byggnation av vårdlokaler ska avsättas för konst. Kostnaden för konsten är en integrerad del i samtliga byggprojekt av vårdlokaler som landstinget genomfört under snart fem decennier.

En del av landstingets konst kommer från äldre vårdverksamheter utanför landstingets regi, och många äldre verk saknar inköpsuppgifter.

Det ekonomiska värdet kan alltså vara kostnad för inköp men också kostnader för ett nytt konstverk i samband med ny- och ombyggnation.

När gjordes den senaste inventeringen av Region Stockholms konstsamling?

Den senaste samlade inventeringen genomfördes 2009-2011.

Nu pågår inventering under perioden 2016-2018.

Hur såg det ut under den senaste inventeringen?

Inventeringen 2009-2011 resulterade i att vi kunde identifiera att ca 10 procent av verken hade flyttats på eller ställts undan i förråd, ofta i samband med verksamhetsflytt eller liknande, och fanns inte på sin placering.

Under 2016 har inventeringsfrågan varit prioriterad vilket innebär att en samlad och omfattande inventering av konsten pågår vid länets sjukhus och mindre vårdenheter. Den nu pågående inventeringen ska avslutas under 2018 och ska omfatta även konst i kommunerna.

Hur går inventering av konst till?

Regionfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska utse konstansvariga på sina arbetsplatser. Den som är konstansvarig fungerar som kontaktperson för konstenheten på kulturförvaltningen. Yttersta ansvaret för Region Stockholms konst har kulturnämnden, och det är kulturförvaltningen som hanterar konsten och driver konstprojekt.

Inventering görs utifrån uppgifter i konstdatabasen Art Medica och kan göras med digitalt stöd. Det är viktigt att konsten inventeras regelbundet för att kunna tas hand om på bästa möjliga sätt.

 

Konst i kollektivtrafiken och i nya tunnelbanan.

Trafikförvaltningen ansvarar för arbetet med konst i kollektivtrafiken genom SL:s konstråd. 
FUT - Förvaltning för utbyggbar tunnelbana ansvarar för gestaltningsprojekt i nya tunnelbanan.