Hoppa till huvudinnehåll

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Diarienummer
AKTNR 2134-13938
Miriam Bäckström_NKS
 
Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.
 
"Konsten på Karolinska i Solna har som funktion att vara konst. Konst tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur. Därför är den så betydelsefull för människorna på sjukhuset." Så säger konstchef Elisabeth Wengström. Läs hennes Frågor och Svar här.
 

När konsten genomför sin funktion

Genom att behålla fokus på människans kulturella behov samverkar konsten med arkitektur och sjukhusets verksamhet för en omsorgsfullt gestaltad miljö. Konsten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna tar en självklar plats i ett sammanhang som värnar om humanistiska och existentiella värden.

Kulturförvaltningens ambition är att en intresserad allmänhet ska kunna ta till sig konsten, visad i en miljö som inte har den pedagogiska inramning som till exempel ett museum eller ett galleri.

När konsten tappar sin funktion

När konst förväntas ha andra funktioner än att vara konst riskerar konstens unika funktion att marginaliseras.

Det kan vara lockande att tilldela konsten i på sjukhuset uppgifter som andra kompetenser är bättre på att hantera. Belysning, akustik och medicinska effekter är några exempel. Konst bör inte efterfrågas eller bedömas utifrån dess förmåga att till exempelvis leva upp till en industriell standard att skapa belysning, justera ljudnivåer eller förbättra sårläkningstid. Det är ljus- och ljudkonsulter, inredningsdesigner och medicinsk expertis som har ansvaret och verktygen för dessa frågor. Utifrån de behov som människan på sjukhuset har är det en allt för instrumentell syn på konstens funktion.

Konsten har självklart positiva bieffekter utöver att verka för människan som kulturell varelse. Dess unika karaktär ger status till en plats och tillsammans med ett väl utfört skyltprogram stöttar den till god orientering. I samarbete med andra funktioner såsom belysning, ventilation, akustik, inredningsdesign och landskapsarkitektur utvecklas en miljö med människan i centrum.

Läs mer och se bilder av konsten i de bifogade broschyrerna: Konsten på plats, del 1, del 2 och del 3. 

 

Arkiv

Läs bloggen från konstprojektens start här