Hoppa till huvudinnehåll

Parallella seminarier 10:00-10:50

Diarienummer
AKTNR 3326-18997
Fyra parallella seminarier arrangeras 10-10:50. Följ seminarierna under konferensen torsdag den 11 november eller se dem i efterhand. Alla seminarier kommer finnas tillgängliga för deltagarna i 14 dagar efter konferensen.

Live, digitalt eller mittemellan?  

Coronapandemin har inneburit ett digitalt språng inom konst- och kultursektorn. Är skärmanpassade konserter och playtjänster det nya normala, kommer publiken fly det digitala för efterlängtade liveupplevelser - eller förväntar vi oss nu tillgång till bägge delar? Nya publikmönster har uppstått, där önskan om stora upplevelser ska jämkas med en begränsad betalningsförmåga. Hur tänker konstnärer, producenter och distributörer om en eventuell framtida hybridtillvaro när det gäller skapande, konstnärlig kvalitet, digital kompetens, teknik och marknadsföring?    

Medverkande: 

  • Peter Kollarik, produktionschef Kulturhuset Stadsteatern 

  • Jacob Hvid, vd, Abundo 

  • Claire Parsons, konstnärlig ledare och verksamhetsansvarig Claire Parsons Co. 

Moderator: Johanna Koljonen, medieanalytiker, författare och upplevelsedesigner


Vad menas egentligen med att kulturen är en del av demokratin? 

I många sammanhang pekas det på en stark koppling mellan kultur, konst och demokrati. Men vad menar vi egentligen när vi säger att kulturen är en del av demokratin, och hur kan vi förstå förhållandet mellan de båda begreppen?   

Konstnärliga verk har skapats, och fortsätter att skapas av konstnärer som lever i icke-demokratiska stater men konstnärliga uttryck nyttjas också för att stärka diktaturer.  Seminariet diskuterar om kulturen och konsten har ett särskilt demokratiuppdrag? Om kulturen och konsten styrs för att uppfylla de offentligas målsättningar i den fullvärdiga demokratin är den då fri?    


Medverkande:

  • Anders Burman, professor i idéhistoria, Södertörns högskola 

  • Ulrika Knutsson, kulturjournalist, författare (leder samtalet)


Hur får idrotten fler i rörelse? 

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Alltför många är fysiskt inaktiva och skillnaderna är stora mellan olika socioekonomiska grupper. För föreningsidrotten finns utmaningar med minskat medlemsantal och ledarförsörjning.  

Hur möter föreningsidrotten dessa utmaningar och hur ser framväxten ut av företag som erbjuder privata alternativ? Hur kan kommunerna ge bättre förutsättningar för alla invånare att vara aktiva både inom och utanför den organiserade idrotten? Hur ska det offentliga nå sin målsättning om att bredda föreningsidrotten utan att styra den civila sektorn för mycket?  

Medverkande :

  • Cinnika Beiming, distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm 

  • Marina Högland, idrottsdirektör Stockholm stad och vice ordf. i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF)

  • Martina Engdegård, vd och grundare Be Sporty 

Moderator: Malin Andersson, idrottsstrateg Lidingö stad  


Dansa utan krav – samverkan för minskad psykisk ohälsa 

Dansa utan krav är en forskningsbaserad metod som kan öka välmående hos tonårstjejer med lättare psykosomatiska besvär. Genom samverkan mellan skola, kulturaktörer och socialförvaltning tas olika kompetenser tillvara i ett innovativt arbetssätt. Stockholms stad har under 2021 börjat erbjuda Dansa utan krav, och delar med sig av sina erfarenheter.   

Seminariet ger inspiration och konkreta verktyg kring hur metoden Dansa utan krav kan genomföras i din kommun. En rykande färsk handbok med konkreta tips för att starta upp Dansa utan krav, och webbutbildning om vad som händer i kroppen och sinnet när du ägnar dig åt kulturaktiviteter, presenteras också.  

Medverkande :

  • Anna Östlund, samordnare Dansa utan krav, Kulturskolan Stockholm 

  • Peter Bragner, grundskolechef område 3, Utbildningsförvaltningen, Grundskolestaben, Stockholms stad

Moderator: Ulrika Lindblad, Strateg Kompetenscentrum för kultur och hälsa 

 

Se alla seminarier 

Seminariepass 11.00-11.50

Seminariepass 13.00-13.50

Seminariepass 14.00-14.50 

Till hela programmet