Hoppa till huvudinnehåll

Parallella seminarier 11:00-11:50

Diarienummer
AKTNR 3329-18985
Fyra parallella seminarier arrangeras 11-11:50. Följ seminarierna under konferensen torsdag den 11 november eller se dem i efterhand. Alla seminarier kommer finnas tillgängliga för konferensdeltagarna i 14 dagar efter konferensen.

Utan konserter – färre hotellnätter!  

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) i Stockholmsregionen omsätter mer än hela den samlade svenska livsmedelsindustrin. KKN är tillsammans med besöksnäringen utpekad som två av sju styrkeområden i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Samtidigt tillhör dessa näringar de värst drabbade under coronapandemin. 
KKN utgör en del av den bredare evenemangsnäringen, som även omfattar idrotts- nöjes- och konferensarrangemang. Denna näring sysselsätter hela 123 000 människor direkt och indirekt i Sverige, inte minst i Stockholmsregionen, och bidrar på många sätt till landets och regionens ekonomi, identitet – och puls. 

Seminariet diskuterar hur evenemangs- och besöksnäringarna fungerar och är tätt sammanflätade. Vi ställer även frågan hur Region Stockholm arbetar för att följa och främja dessa regionala ”basindustrier”. 

Medverkande:

 • Gustav Hemming, tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Region Stockholm (C)  

 • Joppe Pihlgren, vd Svensk live 

 • Jessica Aftén Moback, Regionansvarig Visita Stockholm

Moderator: Fredrik Erfelt, Senioranalytiker, Stockholms Handelskammare


Hur fri är konsten? Samtal 1 - mellan förtroendevalda 

Vi samtalar om relationen mellan politiken, förvaltning, konstnärliga institutioner och de fria kultur- och konstområdena på kommunal och regional nivå. I rapporten ”Så fri är konsten” från Myndigheten för kulturanalys ifrågasätts om förtroendevalda ska sitta i styrelser för offentligt ägda institutioner och den ifrågasätter även om kulturnämnder ska besluta om enskilda bidrag till kultursektorn. Nationella kulturpolitiska mål samspelar med omfattande kommunalt självstyre inom det kulturpolitiska fältet. Hur mycket politik tål konstområdena och vilken styrning är rimlig?

I del 1 av 2 fokuseras samtalet på den politiska nivån. 
 

Medverkande:
Seminariet inleds med en presentation av Myndigheten för kulturanalys rapport ”Så fri är konsten”, av Pelle Amberntsson. Övriga medverkande publiceras inom kort. 


Gestaltad livsmiljö för Stockholmsregionen?  

Politikområdet Gestaltad livsmiljö handlar om våra gemensamma rum. Om hur arkitektur, form, konst och kulturmiljö är grundläggande beståndsdelar i bygget av ett hållbart samhälle. Hur kan vi samverka för att skapa en god livsmiljö för alla? Vilka är framgångsfaktorerna?

Vi fördjupar oss i politikområdet och låter oss inspireras av hur detta kan omsättas regionalt och lokalt. Avslutningsvis en kort reflektion av Region Stockholms regionala utvecklingsdirektör kring vad gestaltad livsmiljö kan innebära för huvudstadsregionen.

Medverkande:

 • Suzanne Pluntke, bebyggelseantikvarie och samordnare inom Gestaltad livsmiljö på Boverket  

 • Anton Västberg, regional utvecklingsdirektör, Region Stockholm  

 • Hanna Negash, Arkitekt SAR/MSA, samhällsplanerare, Region Skåne  

 • Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun

Moderator: Veronica Hejdelind, vd på HallemarHejdelind, tidigare verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen 


Friluftsboomen – vad innebär det ökade intresset för friluftsliv?  

Coronapandemin har medfört ett ökat friluftsintresse. Att vistas i och att bo nära naturen har blivit allt viktigare för människor. Vi mår bra av att vara ute i natur- och kulturmiljöer och naturen å sin sida kräver varsamhet - finns det en motsättning mellan dessa perspektiv? Tillgången till natur och friluftsliv påverkas även av sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar.  

Hur får vi till ett hållbart friluftsliv? Hur kan fler ges möjligheten att upptäcka och uppleva friluftslivet? Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholms län och Region Stockholm.  

 

Medverkande:

 • Ylva Bökman, friluftslivsstrateg Länsstyrelsen Stockholm 

 • Sofia Nordwall, verksamhetsansvarig Skogshjältarna, Friluftsfrämjandet 

 • Marie Näslund, Friluftsliv och integrering för nyanlända, öppna förskolan, Stockholms stad

 • Rebecka Sundberg, Friluftsliv och integrering för nyanlända, parklek/fritiden, Stockholms stad 

Moderator: Lena Strömberg Lagerlöf, handläggare, kulturförvaltningen Region Stockholm 

 

Se alla seminarier 

Seminariepass 10.00-10.50

Seminariepass 13.00-13.50

Seminariepass 14.00-14.50 

 

Till hela programmet