Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter kulturförvaltningen

Diarienummer
AKTNR 2389-16762
Eva Bergquist 

Förvaltningschef
08- 123 378 01

Kulturstöd, strategisk samordning

Avdelningen för strategisk samordning

Catharina Fogelström

Avdelningschef
08-123 378 31

Ulf Andersson-Greek

Strategisk samordnare
08-123 378 37

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare
Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36

Malin Anclair

Strategisk samordnare
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
08-123 378 42

Ulrika Lindblad

Strategisk samordnare 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa
072-974 84 21

Nina Andersson Tallec

Handläggare av kulturstöd
Bild och form
Projektstöd kultur och hälsa
08-123 378 45

Niclas Pereira dos Reis-Lindblad

Handläggare av kulturstöd
Musik och musikteater
08-123 378 32

Erik Häger

Handläggare av kulturstöd
Dans och samtida cirkus
08-123 378 34

Fredrik Schlott

Handläggare
Stöd till föreningsliv
08-123 378 33

Kristina Solberg

Handläggare av kulturstöd
Film och litteratur
08-123 378 35

Lena Strömberg Lagerlöf

Handläggare
Teater- och scenkonststöd
08-123 378 38

Eleonor Åberg

Handläggare för kulturarv
Kulturmiljö
08-123 378 44

Konst

Avdelningen för konst

Elisabeth Wengström

Avdelningschef
08-123 378 51

Xueyin Chen

Samordnare
Projektledning ny konst
08-123 378 57

Susanne Andersson Kopp

Projektledare
08-123 378 55

Torunn Skoglund

Projektledare
08-123 378 65

Martin West

Projektledare
08-123 378 53

Mia Zeeck

Projektledare
08-123 378 54

Finbar Krook Rosato

Projektledare
08-123 378 58

Sofia Palmgren

Projektledare
08-123 378 67

Susanne Ewerlöf

Projektledare Konstväxlingar (vik.)
08-123 378 61

Tove Schalin

Samordnare
Förvaltning befintlig konst
08-123 378 69

Kristina Bergqvist-Selder

Konsthandläggare
08-123 378 63

Arne Börjesson

Konsthandläggare
08-123 378 62

Olle Arbman

Konsthandläggare
072-582 44 88

Emy-Rut Voksepp

Konsthandläggare
072-582 44 35 

Gabriela López

Konsthandläggare
072-582 31 57

Charlotta Abrahamsson

Konsthandläggare
08-123 378 60

Cecilia von Schantz

Förmedlare
08-123 378 64

Ulrika Lublin

Projektledare Konstväxlingar (föräldraledig)

Administration och kommunikation

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Renée Roslycke

Avdelningschef
08-123 378 11

Johan Eriksson

IT-ansvarig
08-123 378 20

Jan Brundell

Lokal- och säkerhetsansvarig
08-123 378 21

Erik Peurell

Verksamhetscontroller
08-123 378 27

Ulf Annerhem

Redovisningsansvarig
08-123 378 19

Camilla Eriksson

Ekonomiadministratör (vik.)

Torbjörn Blom

Ekonomiadministratör

Nils Brodén

Budgetcontroller (vik.)

Carin Fahlén

Kommunikationsansvarig, pressansvarig
070-484 22 34

Erika Winther 

Kommunikatör
08-123 378 29

Katarina Wikström

Kommunikatör, administratör konstvisningar
08-123 378 25

Camilla Sandell

Kommunikatör (vik.)

Jerker Larsson

Systemförvaltare, nämndsekreterare
08-123 378 17

Tuula Ampuja

Systemförvaltare
08-123 378 16

André Eberhardsson Karlsson

Digital förvaltare, dataskyddsombud
08-123 378 23

Karolina Wikander

Administratör Beställningsbart kulturutbud
08-123 379 18

Jessica Nordström

Registrator och arkivarie
08-123 378 12

Kajsa Sandström

Registrator och arkivarie
08-123 378 00

Harald Lindkvist

Projektledare, utredare, hållbarhetsansvarig
08-123 378 24

Karin Bruce

Projektledare
Digitala mötesformer
08-123 378 00

Leo Bang

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
072 582 42 29

Annica Fyregård-Nilsson

Bibliotekarie, biblioteket i landstingshuset
08-873 749 36

Alexander Löckert

Kommunikatör (inte i tjänst för närvarande)

Jenny Vanhainen

Budgetcontroller (tjänstledig)

Främjande länskulturfunktioner

Avdelningen för främjande länskulturfunktioner har tre enheter: Film Stockholm, Dans Cirkus och Regionbibliotek Stockholm

Torbjörn Neiman

Avdelningschef
08-123 378 06

Film Stockholm

Joakim Blendulf
Enhetschef
08-123 378 81 

Mikael Ström Jupiter
Kommunikatör
08-123 378 85

Anna Harding
Kommunikatör (vik.)
070-4842210

Ulf Slotte
Filmkonsulent, visning och spridning
08-123 378 92

Anita Hjelm
Konsulent Film i vården, VR i vården
08-123 378 83 

Erik Lindeberg
VR-producent/filmfotograf VR i vården
072-468 99 01

Anne-Marie Söhrman Fermelin
Utvecklingsansvarig och senior filmkonsulent på Filmbasen
08-123 378 87

Ivana Lalovic
Filmkonsulent Filmbasen
08-123 378 94

Hend Aroal
Controller Filmbasen
08-123 378 93

Åsa Widman Falewicz
Projektkoordinator Film Stockholm-Filmbasen
Producent STOCKmotion
08-123 378 88

Rafael Franco
Projektledare STOCKmotion
08-123 378 84

Ali Quraishi
Teknisk koordinator
08-123 378 00

Linda Lindgren
Filmkonsulent, filmpedagogik
08-123 378 82

Rickard Monsén (tjänstledig)
Teknikansvarig Filmbasen

Dans Cirkus

Camilla Luterkort
Enhetschef
08-123 379 26

Åsa Fagerlund 
Danskonsulent
08-123 379 28

Lillemor Strand Bandmann
Cirkuskonsulent
08-123 379 29

Regionbibliotek Stockholm

Oskar Laurin
Enhetschef
08-123 379 09

Annika Hermele
Utvecklingsledare
08-123 379 16

Julia Keller
Utvecklingsledare
072-507 22 48 

Britt Löfdahl
Utvecklingsledare
08-123 379 21

Francisca Beckert
Utvecklingsledare
08-123 379 14

Hanna Johansson
Utvecklingsledare
08-123 379 20

Karin Andersson Sundström
Utvecklingsledare
08-123 379 17

Lovisa Furendal Berndt
Utvecklingsledare
08-123 379 13

Pia Borrman
Utvecklingsledare
08-123 379 23

Sofie Samuelsson
Utvecklingsledare
08-123 379 15

Regionarkivet

Johanna Lagerström
Avledningschef Regionarkivet
070-737 27 42

Martina Engsjö-Lindgren 
Enhetschef Tillsyn och utredning
070-737 56 38

Veronika Lövgren 
Enhetschef Svar
070-737 37 28

Anders Söderlind
Enhetschef Arkiv- och informationsförvaltning
070-737 27 26

Stockholms läns museum

Annelie Kurttila
Enhetschef Stockholms läns museum

Ann-Sofie Nygren
IT-samordnare, arkivansvarig

Daniel Sahlén
Arkeolog

Elisabeth Boogh
Insamlingsstrateg

Eva Larsson
Bebyggelseantikvarie

Jenny Bergensten
Fotograf

Lenita Gärde
Kommunikationsansvarig

Maine Rudberg
Registrator

Moa Beskow
Etnolog

Niclas Lindergård
Tekniker för audiovisuella medier

Rebecka Walan
Intendent, förmedling

Stina Hagelqvist
Bebyggelseantikvarie

Hedvig Bellberg (tjänstledig)

Slöjd Stockholm

Andreas Sohlberg
Enhetschef Slöjd Stockholm

Charlotte Hellsten Husman
Länshemslöjdskonsulent
Textil slöjd

Lotta Sone Åsell
Länshemslöjdskonsulen
Kurser och utbildning

Maria Neijman
Länshemslöjdskonsulent
Barn och unga

Mattias Broström
Länshemslöjdskonsulent
Hård slöjd

 

Innehållsansvarig: Katarina Wikström
Sidan uppdaterad: 2021-01-14