Hoppa till huvudinnehåll

Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin

Diarienummer
AKTNR 2958-16371
Region Stockholm har följt de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och införde under våren 2020 ett tillfälligt stöd till kulturaktörer för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Därför beslutade kulturnämnden om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor.
Ansökningsperioden är nu avslutad. Se listan med beviljade stöd här.
 

Stödet kan främst sökas av:

  • kulturaktörer som beviljats Verksamhetsstöd från kulturnämnden 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Projektstöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Scenkonststöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • regionala centrumbildningar och distrikts- eller paraplyorganisationer inom kulturområdet, för särskilda insatser kopplat till rådande situation.

 

Mer information om det särskilda stödet

Då coronapandemins effekter på verksamheten kan vara olika för olika aktörer är stödet öppet att söka för både intäktsbortfall, oförutsedda kostnader eller merkostnader för förändrad, uppskjuten eller inställd verksamhet eller andra faktorer som påverkar verksamheten.
Det totala beloppet för fördelning i denna särskilda utlysning uppgår till 6,4 miljoner och påverkar inte nuvarande eller kommande kulturstödsomgångar. Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
Pågående projektstödsomgång för Projektstöd 2020 sista omgången hanteras enligt plan. Beslut tas den 27 maj 2020.

 

Så går ansökan till

 Till ansökan ska följande bilagor bifogas:
  • En uppdaterad budget för 2020
  • Eventuell likviditetsbudget.
  • Resultat- och balansrapport, som ska gälla för perioden från 2020-01-01 till 2020-03-31 eller senare.
Utbetalning kommer att göras snarast efter att beslut är taget.

 

Redovisning av stödet 

Stödet ska redovisas till kulturförvaltningen senast det datum som står i beslutsbrevet. 
Länk till e-tjänsten för redovisning
 
Innehållsansvarig: Catharina Fogelström