Hoppa till huvudinnehåll

Stockholmstinget 2019

Diarienummer
AKTNR 2697-12265
Stockholmstinget_people
Stockholmstinget är en ny mötesplats för oss som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Under en heldag den 14 november samlas en bredd av olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att mötas över kunskapsområden, lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra.

Stockholmstinget kommer i år diskutera frågor som: Är Stockholmsregionen ”en lycklig plats”? Hur fungerar armlängds avstånd inom konsten egentligen? Vilka är lösningarna för att bredda deltagandet i såväl idrott som kultur? Hur kan framtidens folkbildning möta regionens utmaningar? Hur kan vi bättre förstå kopplingen mellan kultur och hälsa? Vilka är digitaliseringens möjligheter och utmaningar för dessa sektorer?

Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving inleder dagen. Key note speaker är Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och expert på städer, kreativitet och regional utveckling. Stockholmstinget kommer att bjuda på lärande exempel, fördjupande samtal och gränsöverskridande möten mellan olika verksamheter. En möjlighet för oss att få nya perspektiv, större nätverk och insikter att ha med i det fortsatta arbetet. Programmet uppdateras löpande.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm tar genom Stockholmstinget initiativ till en återkommande mötesplats, som bygger på tidigare erfarenheter och syftar till att fortsätta utveckla regionen till att bli än mer attraktiv och kreativ.

Anmäl dig här.