Hoppa till huvudinnehåll

Stockholmstinget 2019

Diarienummer
AKTNR 2697-12667
Stockholmstinget_stiliserad bild på folk

Stockholmstinget är en ny mötesplats för oss som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet. Under en heldag den 14 november samlas en bredd av olika kompetenser och nätverk från hela Stockholmsregionen för att mötas över kunskapsområden, lyfta gemensamma frågeställningar och lära av varandra.

Stockholmstinget kommer i år diskutera frågor som: Är Stockholmsregionen ”en lycklig plats”? Vilka är lösningarna för att bredda deltagandet i såväl idrott som kultur? Hur kan framtidens folkbildning möta regionens utmaningar? Var ska konsten skapas? Hur kan vi bättre förstå kopplingen mellan kultur och hälsa?

Kulturnämndens ordförande Cecilia Elving inleder dagen. Dagens huvudföreläsning hålls av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och expert på städer, kreativitet och regional utveckling. Författaren Jonas Hassen Khemiri avslutar på temat kreativt mod. Programmet fylls under dagen av parallella seminarier där ett stort antal talare kommer bjuda på lärande exempel, fördjupande samtal och gränsöverskridande möten mellan olika verksamheter. En möjlighet för oss att få nya perspektiv, större nätverk och insikter att ha med i det fortsatta arbetet.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm tar genom Stockholmstinget initiativ till en återkommande mötesplats, som bygger på tidigare erfarenheter och syftar till att fortsätta utveckla regionen till att bli än mer attraktiv och kreativ.

Anmäl dig här.

Stockholmstinget vänder sig till dig som är regional och kommunal politiker och tjänsteperson, företräder civilsamhällets organisationer, det fria kulturlivet samt även verksamma inom berörda myndigheter, akademier och forskning.