Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till studieförbund

Diarienummer
AKTNR 20-14689
Fyra människor i workshop

Foto: Anna Molander. Syntolkning: Fyra människor i workshop

Stödet till studieförbund består av;  ett grundstöd, ett rörligt stöd för genomförda studiecirkeltimmar samt ett rörligt stöd för genomförda kulturprogram. Fördelning av stöd mellan studieförbunden grundar sig på genomförd verksamhet och de studiecirkeltimmar samt kulturprogram som studieförbunden inrapporterar till Folkbildningsrådet.

Hur ser Region Stockholms stöd till studieförbund ut?
 

Stöd till studieförbund består av:

  • ett grundstöd
  • ett stöd som grundar sig på antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar som inrapporterats till Folkbildningsrådet
  • ett stöd antal genomförda kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet
Vilka kan söka?

 

Studieförbund som:

  • har sin verksamhet i Stockholms län
  • är statsbidragsberättigade
  • har bedrivit verksamhet i Stockholms län minst 1 år

Dessutom ska kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga krav uppfyllas.