Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Diarienummer
AKTNR 39-11378

Offentligt finansierad kultur ska vara tillgänglig för alla. Här får du tips på åtgärder och kontaktinformation till organisationer som har sakkunskap om tillgänglighetsfrågor.

Samverkansråd för tillgänglighet

Fyra gånger per år träffar kulturförvaltningen funktionsorganisationerna för samråd, för att säkerställa en tillgänglig verksamhet för alla. Medlemmarna i samverkansrådet finns även tillgängliga för att stötta sökande av kulturstöd i tillgänglighetsfrågor, se kontaktuppgifter på respektive webbplats.

Medlemmar i rådet

Exempel på tillgänglighet vid evenemang

 • Syntolkning
 • Teckenspråkstolkning
 • Textning
 • Parfymfria föreställningar

Exempel på tillgänglighet i lokaler

 • Hörselslinga
 • Ledsagning
 • Nedsänkt biljettlucka
 • Snöröjd entré
 • Parkeringsplatser
 • Ramper
 • Reserverade platser för handikappade, möjlighet att boka rullstolsplatser via internet
 • Taktila skyltar (skyltar med punktskrift)
 • Toaletter anpassade för personer med funktionsnedsättning
 • Den som svarar i telefon/e-post vet hur tillgängliga lokalerna är, var det finns ramper, dörröppnare, rullstolsplatser, toaletter, parkering etcetera och ha information om lokalen på webbplatsen.

Läs gärna Region Stockholms policy, Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.