Hoppa till huvudinnehåll

Fatima Moallim på Zinkensdamm

Diarienummer
AKTNR 3046-17117

Självstudier (2020) 
Zinkensdamm | september 2020 - september 2021

En karta över ett parallellt universum eller en planskiss över rummet vi befinner oss i. Pennan ritar upp stigar och stickspår, brottstycken av meningar och siluetter. Tankebanor. Banor som blir alternativa färdvägar och ritas om i förhållande till varje ny miljö vi möter, utan hierarkier mellan dåtid och framtid, fantasi och minne. 

Fatima Moallim arbetar med performance och uppför tillfälliga verk där hon tecknar direkt på vägg i relation till arkitektur och föremål i rummet. Sommaren 2020 har Moallim arbetat i en gammal högstadieskola. Dokumentation av verket Självstudier visas på Zinkensdamm.

 

About Självstudier

A map of a parallel universe, or a floor plan of the room we are in. The pen draws paths and side-tracks, fragments of sentences and silhouettes. Trains of thought. Paths that become alternative routes and are redrawn in relation to each new environment we encounter, without hierarchies between past and future, imagination and memory. 

Fatima Moallim works with performance, making temporary drawings directly on the wall in relation to existing architecture and artefacts. During the summer of 2020, Moallim has worked site-specifically in an old high school, making a new work entitled Självstudier. 

Tillbaka till sidan för Konstväxlingar


Innehållsansvarig: Ulrika Lublin
Seanst uppdaterad: 2021-02-12