Hoppa till huvudinnehåll

Dialogmöten med regionens 26 kommuner

Dialogmöten
Ett centralt uppdrag för kulturförvaltningen är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv.  I detta arbete är dialogmöten med företrädare för regionens kommuner, fria kulturliv och civilsamhälle en viktig del. 

Under februari månad inleds dialogmöten med samtliga 26 kommuner i regionen indelat i fyra geografiska områden. Nytt för i år är att alla möten hålls ute i länets kommuner och först ut som värdkommun är Nacka där företrädare från Stockholm, Solna, Lidingö, Nacka och Värmdö samlas för att dela perspektiv och kunskaper och identifiera både utmaningar och möjligheter kring hur vi kan utveckla regionens kulturliv.   

-Vi ser positivt på att vi genom regionens dialogmöten får chans att ses och diskutera våra gemensamma utmaningar i kommunerna. Det hjälper också till att öka förståelsen för varandra, att se vilka likheter som finns, men också hur våra arbetssätt skiljer sig. I Nacka kommun arbetar vi till exempel utifrån kundvalsmodellen och har till exempel bibliotek i privat drift, vilket väcker frågor. Genom dialogmötena får vi möjlighet att besvara frågeställningar som dyker upp och förklara hur Nacka arbetar, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun.  

Om dialogmöten 

Syftet med dialogerna är att stödja parterna i att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. Under 2020 breddas processen till att omfatta alla kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 

Läs mer om dialogmöten här