Hoppa till huvudinnehåll

Ny regional biblioteksplan antagen

Okar Laurin enhetschef Regionbibliotek Stockholm
En ny regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 antogs av kulturnämnden i Region Stockholm i oktober 2019. Oskar Laurin, enhetschef för Regionbibliotek Stockholm, svarar här på tre frågor om den nya biblioteksplanen.

Vad är biblioteksplanen för något?
Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner ha planer för sin biblioteksverksamhet. Planen ska beskriva den huvudsakliga inriktningen under perioden.

Oskar Laurin Regionbiblioteket

Vad är det viktigaste innehållet i den nya biblioteksplanen?
Under planperioden ska vi fokusera på några huvudspår. Det handlar dels om att stärka den formella samverkan mellan regionens folkbibliotek genom gemensamma system och digitala tjänster, men också gemensamma upphandlingar och avtal för inköp. Läs- och skrivfrämjande är också i fokus och där ska vi arbeta för att stärka bibliotekens insatser. Utöver det kommer vi också arbeta för att stödja bibliotekens långsiktiga verksamhets- och kompetensutveckling. Det handlar bland annat om kompetenslyft för bibliotekens ledning och personal, t.ex. inom medie- och informationskunnighet.

Hur kommer planen att användas i verksamheten?
Den kommer användas som underlag för regionbibliotekets verksamhetsplaner under perioden 2020-2023. Planen kommer också vara utgångspunkt i kommunikation med regionbibliotekets intressenter och samarbetspartners.

 

Regional biblioteksplan bild

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner planen i pdf-format