Hoppa till huvudinnehåll

Sjöglimt - ny utställning om klimathot, föränderlighet och havet

skärmdump Sjöglimt
Utställningen Sjöglimt presenterar texter, intervjuer och statistik.

översikten på museets webbplats kan besökaren zooma in och ut mellan platser och information. 

Jordens klimat varierar ständigt och har historiskt påverkats av förändringar i solens aktivitet eller geologiska processer. Men den globala uppvärmning som observerats av atmosfär och hav sedan 1950-talet är annorlunda än tidigare klimatförändringar. Den sker snabbare och går också att koppla till mänskligt beteende och våra utsläpp av växthusgaser. Temperaturen stiger, isar smälter och biologiska system slutar att fungera. Den globala forskningen är enig om vad det är som händer med klimatet men att hitta politiska och kulturella lösningar som gör att vi både lokalt och globalt lyckas anpassa oss till situationen och begränsa dess konsekvenser har visat sig svåra att komma överens om och att genomföra.

Stockholms län - så påverkar länet om vattennivån stiger mellan 0,5-1 meter till 2100. 

Exakt hur den globala höjningen av havsnivån kommer att se ut och påverka på olika platser är osäker. Skillnaderna beror bland mycket annat på salthalt, vindklimat, gravitationsfält och landhöjning. I Stockholm kompenseras till exempel vattennivån av den pågående landhöjning som avtar 2050. Länsstyrelsens nuvarande bedömning är att den globala havsnivå kommer att höjas med en meter till och med 2100 och med åtminstone en halvmeter i länet. Rekommendationen för ny bebyggelse är att den placeras ska 2.7 meter ovanför Östersjöns nuvarande nivå (RH2000). Om vi bygger lägre än så behöver kommunerna bevisa att placeringen inte är farlig.

Bakgrund till utställningen

Huvuddelen av innehållet till Sjöglimt producerades som ett av sex kapitel för utställningen FAKE NEWS! som Stockholms läns museum visade 2017. Sedan dess har världen förändrats och bilden av klimatförändringarnas akuta påverkan på samhället och vår samlade förmåga att agera på dess effekter både fördjupats och komplicerats. Men, den frågeställning som ramade in utställningen och det material som skapades för den är minst lika aktuellt idag som den var då.

Sjöglimt är en del av länsmuseets Tema: Klimat och digitala utställningsprofil och består av kurerat innehåll där museet bland mycket annat återbesöker, kommenterar och spanar tilllbaka på tidigare produktioner och fokusområden. Länk till Stockholms läns museums startsida