Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av aktörer inom kulturmiljö i länet

I kulturstrategin för Stockholmsregionen lyfts vikten av att använda kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför just nu en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet.

Region Stockholms kulturförvaltning har som uppdrag att vara en strategisk samordnande part för länets kulturaktörer och kommuner inom kulturområdet. Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen.

-Vi gör just nu en kartläggning och nulägesbeskrivning av de aktörer som finns inom kulturmiljöområdet, med fokus på det regionala perspektivet. I det första skedet genomför vi djupintervjuer med ett flertal personer och har nu skickat ut en enkät till också länets 26 kommuner, säger Eleonor Åberg, kulturmiljöstrateg på kulturförvaltningen.

Intervjuerna och enkätsvaren ska resultera i en rapport som författas av Anders Wikström, som har över 25 års erfarenhet av kulturarvssektorn varav de senaste åren med inriktning på projektledning, strategiska utvecklingsfrågor, förstudier, utredningar och utvärderingar av museer, kulturmiljöer och hållbarhet.  

-Samtalen jag genomför med Länsstyrelsen, konsultbolag, det civila samhället, Stadsmuséet, Stockholms läns museum, tillväxt- och regionplaneförvaltningen och naturligtvis med kulturförvaltningen har så här långt varit mycket givande och intressanta. Tillsammans utgör det en bra grund för att nå syftet med uppdraget, säger Anders Wikström

Rapporten ska vara klar under höst/vinter 2020 och kommer publiceras på kulturförvaltningens webbplats.