Hoppa till huvudinnehåll

Sök Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 56-15742
Projektstöd kultur och hälsa kan sökas fortlöpande under året. Beslut tas fortlöpande vid kulturnämndens sammanträden. Läs instruktionerna innan du gör din ansökan. 

Så går ansökan till

 

Ansökan görs via ansökningsformulär på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se. Skapa ett nytt konto vid första ansökan om kulturstöd.

 • Bifoga intyg från den vårdverksamhet som finansieras av Region Stockholm till ansökan, undertecknat av ansvarig chef.

 • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.

 • Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer måste uppfylla Region Stockholms miljökrav, läs mer i Villkor Projektstöd kultur och hälsa 2021. 

 • Ansökan måste vara komplett.

 

Så meddelas beslut om avslag eller bifall
 

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan. Beviljade stöd publiceras på webbsidan under Beviljade stöd.

 

Om stöd beviljas
 

 • Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare.

 • Beviljat stöd betalas ut efter att villkorsdokumentet inkommit till kulturförvaltningen.

 • Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro.

 • Stöd om 500 000 kronor eller mer utbetalas vid två tillfällen.

 • Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv ut Med stöd av Region Stockholm eller använd logotyp Med stöd av Region Stockholm, enligt instruktion.)

 • Projektstöd kultur och hälsa ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt.