Hoppa till huvudinnehåll

Kulturförvaltningen arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. Stöd till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter.

Snurra_1
Sjukhusjorridor med Videoinstallationer.
Snurra 2
Mamma Flamingo och De hundra öarna, gestaltning på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Våra nyheter

Dags att söka Scenkonststöd och Projektstöd från Stockholms läns landsting

Ons, Nov 23 2016
Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar på uppdrag av landstingets kulturnämnd. Huvuduppdraget är att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. En del av det arbetet är att fördela stöd till länets kultur- och föreningsliv. Nu är det dags att söka Scenkonststöd och Projektstöd för kommande år.

Nytt koncept för ungdomsidrott testas för första gången i Sollentuna

Ons, Nov 09 2016
I nybyggda Sollentuna friidrottshall provas ett helt nytt koncept för samarbete mellan kommuner. Denna idrottsanläggning kommer att kunna användas på lika villkor av ungdomar från flera närliggande kommuner. Därmed blir det billigare och enklare för både familjerna och kommunerna. Tanken är att konceptet ska börja användas på idrottsanläggningar över hela länet.

Fler nya organisationer får kulturstöd av Stockholms läns landsting

Fre, Oct 21 2016
Allt fler söker kulturstöd av landstinget. En allt större andel beviljade stöd går till organisationer som inte tidigare erhållit kulturstöd. Hittills i år har 11 miljoner kr fördelats till kulturlivet.

Utlysning: Två konstuppdrag Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Tor, Oct 20 2016
Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för två konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av avdelningar för allmän psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De konstnärliga gestaltningarna avser centrala delar av den inre miljön inom sammanlagd åtta vårdavdelningar.