Hoppa till huvudinnehåll

Referensgrupp

Diarienummer
AKTNR 2107-6021
Från och med 2016 tillsätter kulturförvaltningen en rådgivande referensgrupp till Verksamhetsstöd och Projektstöd för att stärka landstingets bedömningsarbete. Referensgruppen ska bredda kompetensen utifrån målen om ett mångfaldsrikt kulturutbud av regionalt intresse, samt tvärperspektiv som barn- och ungdomskultur.

Referensgruppen består av tio personer och har utsetts av kulturnämnden efter öppet nomineringsförfarande på den här webbplatsen under våren samt förslag från kulturförvaltningen.

Följande personer ingår i referensgruppen för en period på två år, mellan hösten 2016 och hösten 2018:

Projektledare och producent Tina Eriksson Fredriksson
Radioproducent och journalist Shahab Ahmadian
Museichef Ann-Charlotte Backlund
Kulturproducent Sonia Braska
Doktorand och teaterarbetare Rebecca Brinch
Kulturproducent Christoph Fielder
F.d. högskolerektor Bo-Erik Gyberg
Förlagschef Susanne Hamilton
Skådespelare och producent Lisen Rosell
Musiker Viktor Skokic

Referensgruppens uppdrag och mandat

  • Referensgruppens arbete startar hösten 2016.
  • Medlem av referensgruppen arvoderas med 25 000 kronor per år.
  • Referensgruppen gör bedömning av ansökningar om Verksamhetsstöd respektive Projektstöd.
  • Referensgruppens bedömning är rådgivande. Beslut om ansökningar fattas av kulturnämnden/kulturförvaltningen enligt delegationsordning.
  • Referensgruppen ska läsa och bedöma ansökningarna utifrån stödens kriterier. Gruppen ska delta i gemensamma beredningsmöten om ansökningar.
  • Kulturnämndens mål, prioriterade perspektiv samt riktlinjer för jäv ska beaktas.
  • Medlemmarna i referensgruppen utses på två år med möjlighet till ett års förlängning.